شرکت مهندسی بخار الکترونیک

کنتور سیال ( مناسب برای گازوئیل، روغن، موادغذایی و …)
کنتورهای سیال برای نیاز صنایع به اندازه گیری دبی سیال به عنوان دستگاهی دقیق، قابل اعتماد و نیرومند ضروری می باشند.
شرکت ما طیف وسیعی از این کنتورها به صورت مکانیکی و دیجیتال که بعضی مدل ها برای وزن سبک و دقت و بعضی برای قدرت و قابلیت اطمینانشان متمایز می باشند.
این کنتورها برای انواع مواد گازوئیل، روغن، مواد غذایی و … قابل استفاده می باشند.
ما همچنین برای موقغیت های خاص و پر استفاده کنتورهای مخصوصی را تدارک دیده ایم به طور مثال برای دبی بالا، فشار بالا، پالسر (که دبی را خوانده و بر روی نمایشگر از راه دور نمایش می دهد) و … .
با توجه به تنوع کاربری ها و محصولات برای شناسایی دقیق نیاز شما لطفا با ما تماس بگیرید.

کنتور (فلومتر پیش تنظیم)
نوع استنلس استیل
نوع توربینی
که نوع استیل ۳۰۴ آن جهت سیالهایی مثل الکل و…
و نوع ۳۱۶ این کنتور برای سیالهایی که خورندگی بیشتری دارند

دیتا شیت فلومترهای نوع توربینی و پروانه ای

دیتا شیت فلومترهای نوع OVAL