شرکت مهندسی بخار الکترونیک

شیرهای سوپاپی برای کاربرد در زمینه های مختلف، از کنترل شدت جریان سیال گرفته تا حالت قطع و وصل سیال، کورد استفاده قرار می گیرند. در این نوع ولو، میزان شدت جریان عبوری، از طریق حرکت عمودی شاخه ولو (فاصله شاخه تا نشیمن گاه یا سیت ولو )کنترل می شود. یکی از ویژگی های شیر سوپاپی این است که در صورت استفاده در حالت نیمه باز، احتمال آسیب رسیدن به نشیمن گاه ولو، نسبت به سایر ولوها بسیار کمتر می باشد. در میان انواع مختلف شیرهای سوپاپی، نوع سوزنی آن برای کنترل میزان شدت جریان سیال مناسب تر می باشد. نکته دیگری که در رابطه با شیرهای سوپاپی بایستی توجه داشت، این است که میزان افت جریان در این نوع ولوها بیشتر از سایر ولوها می باشد؛ چرا که مجرای عبور این ولوها به صورت S شکل می باشد. همچنین زمان عملکرد این مسیرها بسیار بیشتر است؛ به این دلیل که میله ولو بایستی تعداد دفعات زیادی چرخانده شده تا باز و یا بسته شود. همچنین باید توجه داشت که میله کنترل ولو نبایستی بیش از حد چرخانده شود، زیرا ممکن است باعث آسیب رساندن به قسمت نشیمن گاه ولو شود.

 

 

شیر سوپاپی چدنی فلنچی

                                   

* کالای فوق دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشد.

شیر سوپاپی چدنی رزوه ای                                                                      شیر سوپاپی برنز رزو ه ای